W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiatowy Zarząd Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

tel.: (+48 62) 735-51-66
fax. (+48 62) 735-51-65 wewn. 13

Skrytka ePuap: /PZDOstrowWlkp/SkrytkaESP

Identyfikator w ePuap: PZDOstrowWlkp

e-mail: biuro@pzd-ostrow.plNIP 622 22 67 698
REGON
250864066

Przedmiot działania

1. Przedmiotem działalności Jednostki jest zarządzanie drogami powiatowymi w granicach Powiatu Ostrowskiego.

2. Zadania Jednostki obejmują w szczególności:

1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt. 2 ustawy o drogach publicznych;

5) realizację zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynację robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

12) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

13) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;

14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

16) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

19) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi  w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

20) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

21) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;

22) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w gestii Zarządu.

Powiadom znajomego